BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Słubicka,
-Numer działki –część 1129/20,
-Numer KW – 13021,
-Powierzchnia nieruchomości -3735 m2,
-Opis nieruchomości-wydzierżawiony teren przeznaczony jest do użytkowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
-Roczna wysokość czynszu – 3.735,00 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ulicy Pisańskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 6 U, MN – usługi różne, funkcja usługowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; funkcja mieszkaniowa nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, tylko jako funkcja towarzysząca zabudowie usługowej w samodzielnym budynku wolnostojącym lub jako funkcja wbudowana w budynku usługowym.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 marca 2008 r. do dnia 11 kwietnia 2008 r.
Data powstania: piątek, 21 mar 2008 12:15
Data opublikowania: piątek, 21 mar 2008 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 kwi 2008 07:56
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1457 razy