BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Daewoo Nexia
Burmistrz Pisza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Nexia o nr rej.: NPI 7J99 , o numerze identyfikacyjnym ramy: KLATF68Y1WD002587, rok produkcji 1998 , będącego własnością Gminy Pisz.
Samochód ten można oglądać w dniach od 03.12.2008 r. do 11.12.2008 r. w godz. od 9.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Piszu.
-cena wywoławcza - 400 zł.
-minimalne postąpienie – 10 zł.
1. Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2008 r. o godz. 10 .00 w pokoju nr 37 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 40,00 zł ( słownie czterdzieści złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, w terminie do dnia 11 grudnia 2008 roku.
3. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet ceny zakupionego samochodu. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca samochodu zrezygnuje z jego zakupu oznaczać to będzie odstąpienie od sporządzenia umowy kupna sprzedaży pojazdu. Wówczas wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
4. Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 37 lub telefonicznie 087 4241207.
5. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 12:48
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 gru 2008 11:26
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1509 razy