BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-56/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 14. 11. 2008 r. na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 56/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 o dł. 180 mb, na działkach o numerach ewidencyjnych 38/7, 38/8, 39/13, 39/14, 39/15, 40/22, 40/17 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 13:56
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:45
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 13:09
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1495 razy