BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II/29/07/08

Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca zmiany decyzji Nr 29/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.01.2008 r. dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szpitala Powiatowego w Piszu na działce o numerze ewidencyjnym 267/17 w obrębie Pisz 2, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.


Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 31 grudnia 2008 r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji, w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./
Data powstania: środa, 3 gru 2008 11:40
Data opublikowania: środa, 3 gru 2008 16:00
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:20
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1491 razy