BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 09 grudnia 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 GRUDNIA 2008 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/08 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja na temat zagadnień związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: wtorek, 9 gru 2008 15:07
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2008 16:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 gru 2008 13:09
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1427 razy