BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-63/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 08.12.2008 r. wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. G. Gizewiusza 5
12-200 Pisz


dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie
napowietrznej linii oświetleniowej o długości 120 mb,
3 słupów oświetleniowych,
3 opraw oświetlenia,
na działkach o nr ewidencyjnych 27/8, 30, 32/1 położonych w obrębie Szczechy Małe.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 12 gru 2008 10:47
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 10:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2008 14:57
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1474 razy