BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących przy drogach powiatowych:
- nr 1694N (odc. od skrzyżowania z drogą nr 1851N – Łysonie; odc. od skrzyżowania z drogą 1851N – drogą nr 63),
- nr 1688N odc. Zdory – Kociołek Szlachecki,
- nr 1692N Trzonki – Szczechy Małe,
- nr 1851 odc. Rostki – Pilchy.


Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 12 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: piątek, 12 gru 2008 12:32
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 15:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2008 09:45
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1446 razy