BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/29/07/08 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Pani Małgorzaty Zyskowskiej
MT STUDIO PROJEKT
ul. Żeromskiego 24j
10-355 Olsztyn

działającej z upoważnienia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Piszu
ul. Sienkiewicza 2
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 19.12.2008 r. wydał decyzję zmieniającą decyzję nr 29/07 z dnia 21.01.2008 r., znak: Z-7331/II/29/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szpitala Powiatowego w Piszu na działce o numerze ewidencyjnym 267/17 położonej w obrębie Pisz II
 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.


Data powstania: piątek, 19 gru 2008 14:40
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2008 15:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2009 15:10
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1398 razy