BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-60/08/09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 30. 01. 2009 r. na wniosek firmy:
B.P.E. "EL-PRIMA"
Mirosław Rutkowski
zam. Bondziszki 5
16-406 Rutka –Tartak

działającej z upoważnienia
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 60/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV dł. 213 m na działkach o nr ewidencyjnych 481/5, 481/11, 1805, 1806, 1808, 1810, 1813, 1437/4 położonych w obrębie Pisz I, ul. Wołodyjowskiego.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 13:06
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 13:34
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 12:08
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1609 razy