BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Zdory, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren zabudowany obiektami użytkowanymi przez
Mazurską Służbę Ratownictwa Wodnego w Okartowie
- Numer działki - 423/1
- Powierzchnia działki - 4.400 m2
- Numer KW - 16049
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego -500 zł + 22% VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XXXIII/370/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na
terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
03 lutego 2009 r. do dnia 24 lutego 2009 r.
Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 07:35
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 14:45
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2009 10:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1275 razy