BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-61/08/09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 03. 02. 2009 r. na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 61/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x70 dł. 75 m na działakch o nr ewidencyjnych 39, 40/1, 40/2, 77 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 08:59
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 14:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2009 13:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy