BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
- Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod zabudowę budynkiem garażowym blaszanym,
- Numer działki – część 503/27
- Powierzchnia działki – 18 m2 (boks nr 3),
- Numer KW – 13304,
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 90 zł oraz 22% podatku VAT.

-Wadium - 100 zł.
-Minimalne postąpienie – 5 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2009 r. o godz. 9.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
3. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotową nieruchomość w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy. W sytuacji gdy decyzja nie zostanie wydana z winy dzierżawcy we wskazanym terminie wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 25 lutego 2009 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 11 lut 2009 08:30
Data opublikowania: środa, 11 lut 2009 15:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2009 11:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1575 razy