BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

O sprzedaży dachówki ceramicznej pochodzącej z rozbiórki z budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu
Urząd Miejski w Piszu informuje, iż rozpoczyna sprzedaż dachówki ceramicznej pochodzącej z rozbiórki z budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu . Ustala się następujące warunki sprzedaży:
- cena – 0,10 zł za 1 sztukę dachówki,
- palety do przetransportowania oraz transport zakupionej dachówki kupujący zapewnia we własnym zakresie,
- należność za zakupioną dachówkę należy wnieść najpóźniej do dnia odbioru dachówki na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz
- przekazanie zakupionych dachówek nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego po uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Piszu na co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowej dachówki będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Piszu w pok. nr 17 lub nr 21 lub telefonicznie 087/4241239; 087/4241237.
Data powstania: piątek, 13 lut 2009 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2009 14:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 lut 2009 08:43
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1419 razy