BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-6/09

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.).

zawiadamia,

że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn. 04 kV o długości ok. 29 m, na działkach o nr ewidencyjnych 541/3, 550/4 położonych w obrębie Pisz II, przy ul. Gdańskiej , nie może być załatwiona w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 10 kwietnia 2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest fakt iż, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 12:49
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2009 16:25
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1465 razy