BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na użytkowanie rolne
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,
- Numer działki – część 17,
- Numer KW – 13027,
- Powierzchnia nieruchomości – 25000 m2,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
- Wysokość czynszu – 500 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 31 grudnia 2009 r.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni parkowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy wpłacić w terminie do 30 września 2009 r., na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 lutego 2009 r. do dnia 19 marca 2009 r.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 14:31
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 16:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:52
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1323 razy