BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/46/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Gryko ELEKTROPROJEKT ELPRO w EŁKU ul. Warszawska 1/48 19-300 Ełk   działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. ul. Elektryczna 13  15-950 Białystok Burmistrz Pisza w dniu 15.12.2009 r. wydał decyzję nr 46/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33, 30, 27/8 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, mającej na celu zasilenie w energię elektryczną m.in. działki o numerze ewidencyjnym 27/11 położonej w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.   Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Szczechy Małe.
Data powstania: wtorek, 15 gru 2009 14:19
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2009 14:46
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2009 10:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy