BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 31-05-2010 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Trzonki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu przeznaczona do użytkowania jako działka
siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie
budynkiem gospodarczym (stodołą) o powierzchni
zabudowy - 80 m2
- Numer działki - 84/2
- Powierzchnia działki - 272 m2
- Numer KW - 16391
- Roczna wysokość czynszu dzierżawnego - 100 zł + 22 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
01 czerwca 2010 r. do dnia 22 czerwca 2010 r.
Data powstania: środa, 2 cze 2010 09:06
Data opublikowania: środa, 2 cze 2010 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 23 cze 2010 09:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1476 razy