BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 02 czerwca 2010 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
28 maja 2010 r. o godzinie 10. 00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Pisz, położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej nr geodezyjnym
działki 14/26 o powierzchni 14323 m2, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 19638.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 500.000 zł / netto/.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: poniedziałek, 7 cze 2010 12:42
Data opublikowania: poniedziałek, 7 cze 2010 15:27
Data przejścia do archiwum: środa, 23 cze 2010 09:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1474 razy