BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 10-06-2010 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na składowanie materiałów budowlanych
- Numer działki - 30/2
- Powierzchnia działki - 8.200 m2
- Numer KW - 13734
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 1.100 zł + 22 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na
okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89 poz. 1067 z dnia 24 czerwca
2004 r. w/w nieruchomość stanowi teren publicznej drogi głównej, teren lasów i
zadrzewień oraz teren zieleni izolacyjnej związanej z drogą.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 czerwca 2010 r. do dnia 01 lipca 2010 r.
Data powstania: poniedziałek, 14 cze 2010 11:38
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2010 16:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lip 2010 10:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1329 razy