BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7624/19/10

dotyczące oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pisza zawiadamia, że:
  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi samochodów wraz z salonem sprzedaży i myjnią bezdotykową wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr 81/3, nr 81/5, nr 81/7, nr 81/8, nr 81/9, nr 81/10, nr 82/2, nr 83/2 i nr 84/7, położonych w Piszu, przy ul. Orzyskiej,

  • na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 08:17
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 10:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lip 2010 13:02
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy