BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7624/1/10

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki, na działkach nr 235, nr 233/1, nr 230, nr 228/1, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip

Data powstania: wtorek, 22 cze 2010 13:06
Data opublikowania: wtorek, 22 cze 2010 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lip 2010 13:02
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1296 razy