BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7624/5/10

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaśkowo, gmina Pisz.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip

Data powstania: czwartek, 24 cze 2010 09:02
Data opublikowania: czwartek, 24 cze 2010 13:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 lip 2010 09:36
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1350 razy