BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004 r , Nr 6, poz. 41/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 30.01.2004r wpłynął wniosek firmy „Signalco Ltd” Spółka z.o.o, 31-234 Kraków ul. Górnickiego 27, działającej w imieniu inwestora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej , 01-673 Warszawa, ul. Podleśna, dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie automatycznej telemetrycznej stacji hydrologicznej pod nazwą „Pisz”, oznaczonej kodem 45084, na działce o numerze geodezyjnym 503/2 położonej w Piszu.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji i zgłoszenie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Z projektem inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, pok. nr 20 w terminie 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.


Data powstania: piątek, 27 lut 2004 15:15
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2004 14:39
Data przejścia do archiwum: niedziela, 7 mar 2004 22:52
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1829 razy