BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki -929,
-Numer KW-12877,
-Powierzchnia nieruchomości-21m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 24,-zł/1m2 + 22% VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 11 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXI/228/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 lutego 2004 r., dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zespołu garażowego,położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 02 marca 2004 roku
do dnia 22 marca 2004 roku.
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2004 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2004 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2004 07:02
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1871 razy