BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości -Szczechy Wielkie , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-V-5.500m2 /
- Numer działki - 29/4 / część /
- Powierzchnia działki - 5.500 m2 ,
- Numer KW - 13734
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 50,-zł,

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku,w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość zgodnie z opracowywanym projektem planu miejscowego stanowić będzie teren w pasie 60 m od strony drogi pod zabudowę zagrodową lub jednorodzinną , w pozostałej części pod zieleń izolacyjną oraz obwodnicę .
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2004 r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 marca 2004r. do dnia 22 marca 2004r.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 10:38
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 15:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2004 07:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1813 razy