BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia położona we wsi Zdory.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz , przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Zdory , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne /R-IV A-3.800m2, R-V- 900m2, N-200m2 /
- Numer działki - 165
- Powierzchnia działki - 4.900m2,
- Numer KW - 3599
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 50,-zł /brutto/,


1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
2.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz ,nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu .
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 02 marca 2004r. do dnia 22 marca 2004r.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 11:14
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 15:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 kwi 2004 10:52
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1881 razy