BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości: Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz
KW 22912. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
1.działka nr 1459/3 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
2.działka nr 1459/4 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
3.działka nr 1459/5 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
4.działka nr 1459/6 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
5.działka nr 1459/7 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
6.działka nr 1459/8 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
7.działka nr 1459/9 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
8.działka nr 1459/10 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
9.działka nr 1459/11 o pow.900 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 18000 zł,
10.działka nr 1459/12 o pow.1048 m2 położona w Piszu przy ul.M.Reja, cena 20960 zł,
11.działka nr 1459/14 o pow.1927 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego,cena 43165 zł,
12.działka nr 1459/15 o pow.1801 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 36020 zł,
13.działka nr 1459/16 o pow.1292 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25840 zł,
14.działka nr 1459/17 o pow.1284 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25680 zł,
15.działka nr 1459/18 o pow.1277 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25540 zł,
16.działka nr 1459/19 o pow.1270 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25400 zł,
17.działka nr 1459/20 o pow.1269 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25380 zł,
18.działka nr 1459/21 o pow.1255 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 25100 zł,
19.działka nr 1459/22 o pow.1248 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 24960 zł,
20.działka nr 1459/23 o pow.1240 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 24800 zł,
21.działka nr 1459/24 o pow.1232 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 24640 zł,
22.działka nr 1459/25 o pow.1184 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 23680 zł,
23.działka nr 1459/26 o pow.2331 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 46620 zł,
24.działka nr 1459/27 o pow.1026 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 20520 zł,
25.działka nr 1459/28 o pow.1026 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 20520 zł,
26.działka nr 1459/29 o pow.1025 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 20500 zł,
27.działka nr 1459/30 o pow.1245 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 24900 zł,
28.działka nr 1459/31 o pow.1070 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 21400 zł,
29.działka nr 1459/32 o pow.1070 m2 położona w Piszu przy ul.J.Kochanowskiego, cena 21400 zł.

2.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym :
Nieruchomości położone są na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz są przeznaczone pod wolnostojącą zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

3.Termin wniesienia opłaty: Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej.Nabywca uiści należność jednorazową wpłatą na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piszu Nr.53-10204753-101300609 w PKO BP SA o/Pisz do dnia zawarcia aktu notarialnego.

4.Termin do złożenia wniosku przez osoby ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pdst.art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
-6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

5.Dodatkowe informacje: Właściciel nieruchomości będzie wnosił opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej. Koszty okazania punktów granicznych oraz koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

6.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.od dnia 3.03.2004r do dnia 24.03.2004r.
Data powstania: czwartek, 4 mar 2004 07:00
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2004 07:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 mar 2004 08:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1931 razy