BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 02 listopada 2010 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LI-sza SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 LISTOPADA 2010 ROKU / WTOREK / O GODZINIE 13-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.


1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr L/2010 z obrad Sesji.
4.Informacja Burmistrza Pisza
5.Zapytania i wnioski sołtysów.
6.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Pisz działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia boksu garażowego stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 38 przy ul. Warszawskiej w Piszu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2006 – 2010.
12.Odpowiedzi na zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: wtorek, 2 lis 2010 14:07
Data opublikowania: wtorek, 2 lis 2010 17:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lis 2010 14:21
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy