BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

garaże murowane i pomieszczenia gospodarcze murowane
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
- Numer działki – część dz. nr 181/5,
- Numer KW – 13522,
- Powierzchnia nieruchomości – 34 m2 – garaż nr 1, 34 m2 - garaż nr 2, 15,50 m2 - garaż nr 3, 15,50 m2 - garaż nr 4, 15,50 m2 - garaż nr 5, 15,50 m2 – garaż nr 6, 15,50 m2 - garaż nr 7, 15,50 m2 –garaż nr 8, 15,50 m2- garaż nr 9, 15 m2, – pomieszczenie gospodarcze nr 10, 34 m2 - garaż nr 11, 37 m2- garaż nr 12, 24 m2 - pomieszczenie gospodarcze nr 13, 28 m2 - garaż nr 14,
- Opis nieruchomości – garaże murowane i pomieszczenia gospodarcze murowane,
- Roczna wysokość czynszu – 30 zł/1 m2 + 22 % VAT.

Wysokość ustalonego czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 05 listopada 2010 r. do dnia 26 listopada 2010 r.
Data powstania: piątek, 5 lis 2010 12:26
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lis 2010 08:25
Opublikował(a): Kamila Zajk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1383 razy