BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7624/23/10

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1670N od drogi krajowej nr 58 (Pisz) – Łupki – Rybitwy – Kaliszki, od km 2+228 do km 3+970, na działkach nr 214/1, nr 590, nr 214/2, nr 589, nr 215, położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

Data powstania: wtorek, 16 lis 2010 13:29
Data opublikowania: wtorek, 16 lis 2010 13:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 gru 2010 09:35
Opublikował(a): Dariusz Laskowski
Zaakceptował(a): Dariusz Laskowski
Artykuł był czytany: 1347 razy