BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nabycie prawa własności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz będącej w użytkowaniu wieczystym
osób fizycznych , ustalony w celu wydania decyzji o nabyciu prawa własności na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości ( Dz.U. Nr 113 ,poz.1209 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Określenie nieruchomości:
Działka oznaczona nr geodezyjnym 28/12 o powierzchni 657m2 położona we wsi Wiartel , gmina Pisz - zabudowana budynkiem mieszkalnym .

2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :
Brak planu zagospodarowania przestrzennego . W studium - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

3.KW Nr 11038.

4.Prawo użytkowania wieczystego ustanowione aktem notarialnym Rep.A.Nr 104/88 z dnia 17.02.1988r. na 99 lat do 17.02.2087r. do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym .

5.Użytkownik wieczysty: osoby fizyczne .

6.Wartość nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego wynosi- 5.060,-zł.

7.Obciążenie nieruchomości : brak.

8.Wykaz wykłada się do publicznego wglądu na okres 30 dni - do dnia 04.04.2004r.

9.Po dniu 04.04.2004r. osoby uprawnione mogą składać zastrzeżenia dotyczące wykazu w terminie 30 dni do Burmistrza Gminy i Miasta Pisz.
Data powstania: czwartek, 4 mar 2004 12:28
Data opublikowania: czwartek, 4 mar 2004 18:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 kwi 2004 01:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1770 razy