BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Karwik , gmina Pisz
2. Numer działki : 17/4
3. Powierzchnia działki : 2.000 m2
4. Numer księgi wieczystej: 13709
5. Opis nieruchomości :
-Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem strychowym , częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 93,75m2 , powierzchni użytkowej 36,88m2 ,składający się z trzech pokoi,kuchni ,łazienki i sieni .
-Budynek gospodarczy / większy/ wolnostojący , parterowy z poddaszem , o powierzchni zabudowy
65,00m2 , powierzchni użytkowej 56,25m2 .
-Budynek gospodarczy /mniejszy/ wolnostojący , parterowy bez podpiwniczenia , o powierzchni
zabudowy 20,00m2 , powierzchni użytkowej 15,75m2.
-Stodoła - budynek wolnostojący o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy - 66,60m2 , powierzchni użytkowej - 60,42m2.
-Działka siedliskowa o pow. 2.000m2
Nieruchomość jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy posiadającego umowę
najmu na w/w nieruchomość na czas nieokreślony.
6. Wartości obiektów :
-Cena lokalu mieszkalnego (wartość rynkowa liczona bez ceny gruntu )- 5.040,-zł. (słownie
złotych : pięć tysięcy czterdzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 252,-zł.(słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt dwa ).
- Cena budynku gospodarczego / większy/ - 2.170,-zł.
- Cena budynku gospodarczego / mniejszy/ - 610,-zł.
- Stodoła drewniana - 1.610,-zł.
7.Cena działki gruntu : 30.000,-zł ( słownie złotych: trzydzieści tysięcy ).
8.Koszt sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunku nieruchomości - 226,-zł.
9 Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. nieruchomość
został przeznaczony do sprzedaży wraz z gruntem .
10. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę obiektów oraz cenę sprzedaży gruntu wnosi się najpóźniej do
dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609
PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
12.Cena budynków oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.09.2004r.
13. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium - teren istniejącej zabudowy zagrodowej
14.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
10 marca 2004r. do dnia 30 marca 2004r.


Data powstania: środa, 10 mar 2004 07:45
Data opublikowania: środa, 10 mar 2004 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 31 mar 2004 07:08
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1743 razy