BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Pisz za 2010 r.

W 2010 r. dochody budżetu wykonano w wysokości 73.293.843,63 zł , co stanowi 89 % planu. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 87.263.484,88 zł tj. w 86 % planu. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 13.969.641,25 zł. W 2010 r. zaciągnięto łącznie 16.508.685,53 zł kredytów i pożyczek. Z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego łącznie otrzymano kwotę 36.197,43 zł , innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 153.000,00 zł. W 2010 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji. Kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 1.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 maj 2011 15:18
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2011 15:41
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2105 razy