BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gałczyńskiego,
-Numer działki-część 431/43,
-Numer KW-12764,
-Powierzchnia nieruchomości-18m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu- 5,-zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu blaszanego.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowi zieleń nieurządzoną i ogródki, położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 10 marca 2004 roku do dnia 30 marca 2004 roku.
Data powstania: środa, 10 mar 2004 10:41
Data opublikowania: środa, 10 mar 2004 12:08
Data przejścia do archiwum: środa, 31 mar 2004 07:08
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1785 razy