BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Nr działki-część 550/4 o pow. 18m2, KW 13025-teren pod garażem blaszanym (boks nr 25),
-Nr działki-część 550/4 o pow. 18m2, KW 13025-teren pod garażem blaszanym (boks nr 32),
-Nr działki-część 550/4 o pow. 18m2, KW 13025-teren pod garażem blaszanym (boks nr 16),
-Roczna wysokość czynszu- 5,-zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia do dnia 31.12.2004 r. w drodze bezprzetargowej dla właścicieli usytuowanych na przedmiotowej działce garaży blaszanych.
2.Nieruchomości objęte niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowią rezerwę pod obwodnicę, położone są w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2004r. na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 12 marca 2004 roku do dnia 02 kwietnia 2004 roku.
Data powstania: piątek, 12 mar 2004 09:59
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2004 12:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 3 kwi 2004 15:17
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1703 razy