BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/139/11 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, realizacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu "Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lis 2011 14:28
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1058 razy