BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/384/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 22 marca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 kwi 2013 09:37
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1539 razy