BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/454/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działek oznaczonych numerami 23/2, 24/45 i 17/2 o łącznej pow. 804 m2, położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2.
2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzone są księgi wieczyste: KW Nr OL1P/00013019/4 dla działek oznaczonych numerami 23/2 i 24/45 oraz KW Nr OL1P/00013728/7 dla działki numer 17/2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 16:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1367 razy