BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/370/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 lutego 2013 r.
w sprawie: przekazania do realizacji oraz udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, koordynowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących projektu "Eduk@cja ku przyszłości w Piszu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2013 11:39
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1237 razy