BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/42/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 5 marca 1999 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 13,póz.74 z 199ór. z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr 107, poz.464 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala ,co następuje:

§1.

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oodział Terenowy w Suwałkach o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 14/8 we wsi kałęczyn obręb Borki gm.Pisz , w skład której wchodzi:
-lokal mieszkalny o pow. 72,83m2 w budynku nr 3,
-udział wynoszący 239/1000 części w elementach i urządzeniach wspólnych budynku oraz w działce gruntu nr 14/8 obręb Borki o pow.O,32 ha.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1448 razy