BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/488/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pisz.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 gru 2013 10:52
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1359 razy