BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIX/499/13 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Jagodne, gm. Pisz, składającej się z działek o numerach:
1) 113/19 o pow. 1,8744 ha,
2) 113/23 o pow. 2,1340 ha,
3) 113/25 o pow. 6,9569 ha.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013689/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 sty 2014 10:12
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1231 razy