BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLI/523/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: rozwiązania Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Projektu 7 Cudów Mazur zawartego dnia 31.05.2013 r. pomiędzy Gminą Pisz a Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Ruciane – Nida, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318)


Rada Miejska w Piszu, uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na rozwiązanie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Projektu 7 Cudów Mazur zawartego dnia 31.05.2013 r. pomiędzy Gminą Pisz a Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Ruciane – Nida, Gminą Ryn, Gminą Węgorzewo.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Pisza do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu w/w Porozumienia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 sty 2014 07:41
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1277 razy