BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIII/550/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz środków stanowiących fundusz sołecki.
Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 kwi 2014 13:59
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1310 razy