BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIII/551/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2014 r.
w sprawie: zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie Uchwały Nr 12/132/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad uczestnictwa gmin i sołectw w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego pod nazwą Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko- Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1
Do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku zgłasza się następujące sołectwa: Pogobie Średnie i Turowo Duże.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 1 kwi 2014 14:06
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1562 razy