BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLIV/559/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 i 659), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek o numerach 1459/10 o powierzchni 900 m2, 1459/11 o powierzchni 900 m2 i 1459/12 o powierzchni 1048 m2 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz, dla których w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00022912/0.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 cze 2014 15:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy