BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/573/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 czerwca 2014 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu , zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za rok 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2014 15:21
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1190 razy