BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVII/614/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 19 września 2014 r.
w sprawie: nabycia przez Gminę Pisz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z 2013 r. poz. 155, z 2014 r. poz. 1133), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 8/34 o powierzchni 0,2504 ha położonej w obrębie Rakowo Piskie, gmina Pisz stanowiącej teren drogi, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00015574/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:44
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1241 razy