BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/608/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 września 2014 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2, pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906 i 1200) w związku z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529, z 2014 r. poz. 183 i 543) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
§ 2. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. na Uchwałę Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży i wnosi się o umorzenie postępowania w sprawie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, jako bezprzedmiotowego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 paź 2014 08:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1356 razy