BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVII/617/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 września 2014r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Pisz do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1

Gmina Pisz przystępuje do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.


§ 2

Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Pisz do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”, opłacane będą z budżetu Gminy Pisz.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 paź 2014 10:27
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1250 razy